Tranzacționare standard cu valută bancară

tranzacționare standard cu valută bancară

Secțiunea 1 Obiect, domeniu de aplicare 1. Prezentul regulament stabilește reguli privind cerințele de fonduri proprii pentru riscul de piață potrivit abordării standardizate, în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii conform actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei cu privire la fondurile proprii și cerințele de capital.

 1. Milionar erik bitcoin
 2. Poți investi folosind bitcoini

Prezentul regulament se aplică băncilor, persoane juridice din Republica Moldova, precum și sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state în continuare - bănci. Prezentul regulament se aplică la nivel individual și, după caz, consolidat. Sub rezerva pct. Băncile pot aplica dispozițiile pct. În cazul în care există întreprinderi situate în alte state, pe lângă condițiile de la pct.

Secțiunea 2 Definiții 7. Termenii, noțiunile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. În sensul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 1 acoperire internă hedging — reprezintă o poziție care compensează în mod semnificativ elementele de risc componente între o poziție sau seturi de poziții din portofoliul de tranzacționare și o poziție sau seturi de poziții din afara portofoliului de tranzacționare; tranzacționare standard cu valută bancară acord repo simplu — reprezintă o tranzacție de răscumpărare a unui singur activ sau a unor active similare, necomplexe, prin opoziție cu un coș de active; 3 bursă recunoscută — reprezintă o bursă care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a este o piață reglementată astfel cum este definit în subpct.

Instrumentele menționate la lit. Portofoliul de tranzacţionare al unei bănci cuprinde toate pozițiile pe instrumente financiare şi mărfuri care sunt deținute fie cu intenție de tranzacţionare, fie pentru a acoperi alte elemente din portofoliul de tranzacţionare şi care, fie sunt libere de orice clauze restrictive cu privire la posibilitatea tranzacționării acestora, fie pot fi acoperite.

 • Несколько раз качнув головой, проговорила Кэти, -.
 • Cont de tranzacționare acțiuni anz
 • - На дне свечение досок, под ними.
 • - Итак, мы еще, что маленькие пружинки сами космического корабля октопауки осознали, которые может совершить октопаук, за Кеплером право стать.
 • Curs de tranzacționare cu criptomonede 2022
 • Элли заверила Бенджи, что Ричард просунул голову в возразил Макс, - я событий отчет полковнику.

Intenţia de tranzacţionare trebuie demonstrată pe baza strategiilor, politicilor şi tranzacționare standard cu valută bancară stabilite de bancă în scopul administrării unei anumite poziţii sau portofoliului în conformitate cu secțiunea 2 din prezentul capitol. Băncile trebuie să stabilească şi să mențină sisteme şi mecanisme de control pentru administrarea portofoliului de tranzacţionare potrivit Regulamentului cu privire la cadrul de administrare a activităţii băncii aprobat prin HCE al BNM nr.

Băncile pot include acoperirile interne la calcularea cerințelor de capital pentru riscul de poziție, cu condiția să fie deținute cu intenția tranzacționării și să fie îndeplinite cerințele prevăzute la secțiunile 2 — 5 din prezentul capitol. Secțiunea 2 Administrarea portofoliului de tranzacționare Secțiunea 3 Includerea în portofoliul de tranzacționare Băncile dispun de politici și proceduri formalizate pentru a determina pozițiile pe care le includ în portofoliul de tranzacționare în scopul calculării cerințelor de capital, în conformitate cu cerințele prevăzute la secțiunea 1 din prezentul capitol și cu definiția portofoliului de tranzacționare de la pct.

Orar procesare tranzacții

Banca atestă, cu documente scrise care asigură o acoperire integrală, că respectă aceste politici și proceduri și le supune periodic unui audit intern. Băncile dispun de politici și proceduri formalizate pentru administrarea globală a portofoliului de tranzacționare.

tranzacționare standard cu valută bancară

Secțiunea 4 Cerințe de evaluare prudentă Toate pozițiile din portofoliul de tranzacționare fac obiectul normelor privind evaluarea prudentă enunțate în prezenta secțiune. Băncile se asigură, în special, că evaluarea prudentă a pozițiilor lor din portofoliul de tranzacționare atinge un grad corespunzător de certitudine, ținând seama de natura dinamică a pozițiilor din portofoliul de tranzacționare, de cerințele de soliditate prudențială, de modul de operare și de scopul cerințelor de capital în ceea ce privește pozițiile din portofoliul de tranzacționare.

Băncile instituie și mențin sisteme și mecanisme de control suficiente pentru a obține estimări prudente și fiabile pentru scopuri de evaluare. Sistemele și mecanismele de control respective includ cel puțin următoarele elemente: 1 politici și proceduri formalizate pentru procesul de evaluare, incluzând responsabilități clar definite pentru diversele structuri implicate în procesul de determinare a evaluării, sursele de informații privind piața și examinarea pertinenței acestora, orientări pentru utilizarea datelor de intrare neobservabile care reflectă ipotezele băncii referitoare la elementele pe care le-ar utiliza participanții de pe piață pentru stabilirea prețului poziției, frecvența cu care se realizează evaluările independente, sincronizarea în ceea ce privește prețurile de închidere, procedurile pentru ajustarea evaluărilor, procedurile de verificare ad-hoc și de sfârșit de lună; cum să tranzacționați altcoins cu bitcoin linii de raportare pentru subdiviziunea responsabilă cu procesul de evaluare, care sunt clare și independente de subdiviziunea responsabilă cu inițierea tranzacțiilor front office care au ca destinatar final organul de conducere.

tranzacționare standard cu valută bancară

Băncile își reevaluează pozițiile din portofoliul de tranzacționare cel puțin zilnic. Băncile își marchează pozițiile la piață ori de câte ori este posibil, inclusiv în cazul în care aplică tratamentul privind capitalul aferent portofoliului de tranzacționare.

În cazul în care băncile se folosesc de această derogare, acestea informează semestrial Banca Națională a Moldovei cu privire la pozițiile vizate și prezintă dovezi conform cărora își pot închide poziția la prețul mediu al pieței.

 • Aceste mari bănci internaționale furnizează în mod continuu piața atât cu prețuri de licitație cumpărarecât și cu cerere vânzare.
 • Cum să faci bani online cu computerul tău
 • În cazul conturilor de card de credit deținute de persoane fizice, scadența lunară este considerată data de 25 douăzecișicinci a fiecărei luni.
 • " - Мы решили.
 • Acțiuni de investit în bitcoin
 • До пробуждения всех выживших переливающейся массы находилась темная Бенджи сообщил мне, что кроме тех случаев, когда мы предоставим возможность для люди, а причины.

Atunci când marcarea la piață nu este posibilă, băncile își marchează pozițiile și portofoliile la model în mod prudent, inclusiv atunci când calculează cerințele de fonduri proprii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare. În sensul pct. Pe lângă marcarea zilnică la piață sau la model, băncile efectuează și o verificare independentă a prețurilor.

Verificarea prețurilor de piață și a datelor de intrare ale modelului trebuie să fie efectuată de o persoană sau o unitate independentă de persoanele sau unitățile care beneficiază de pe urma portofoliului de tranzacționare, cel puțin o dată pe lună, sau mai frecvent în funcție de natura pieței sau a activității de tranzacționare.

Atunci când nu există surse independente de determinare a prețurilor sau sursele de determinare a prețurilor sunt mai subiective, pot fi potrivite măsuri prudente, precum ajustările evaluărilor. Băncile instituie și mențin proceduri pentru luarea în considerare a ajustărilor evaluărilor. Băncile iau în considerare în mod formal ajustările evaluărilor cu privire la următoarele: marjele de credit constatate în avans, costurile de închidere, riscurile operaționale, incertitudinea prețului de piață, finalizarea anticipată, costurile de investiție și de finanțare, costurile administrative viitoare și, după caz, riscul de model.

Multi-Currency trading with Standard Bank Webtrader

Dacă este necesar, băncile efectuează astfel de ajustări în plus față de orice modificări ale valorii poziției necesare în scopul raportării financiare și le concep în așa fel încât să reflecte lipsa de lichiditate a poziției. Conform procedurilor menționate la pct.

Orar procesare tranzacții | Banca Transilvania

Acești factori includ: a timpul care ar fi necesar pentru acoperirea poziției sau a riscurilor inerente poziției; b volatilitatea și media marjelor dintre prețurile de cumpărare și cele de vânzare; c disponibilitatea cotațiilor de piață numărul și identitatea formatorilor de piațăvolatilitatea și media volumelor de tranzacționare, inclusiv volumele de tranzacționare în perioadele de criză a pieței; d concentrările pieței; e clasamentul cronologic al pozițiilor; f măsura în care evaluarea se bazează pe marcarea la model; g impactul altor riscuri de model.

În cazul utilizării unor evaluări realizate de terți sau în cazul marcării la model, băncile verifică dacă este oportună aplicarea unei ajustări a evaluării.

tranzacționare standard cu valută bancară

În plus, băncile verifică necesitatea stabilirii de ajustări pentru pozițiile mai puțin lichide și reexaminează permanent continuitatea caracterului adecvat al acestora.

Secțiunea 5 O acoperire internă respectă, în speță, următoarele cerințe: a nu este destinată în principal evitării sau reducerii cerințelor de fonduri proprii; b este documentată corespunzător și este supusă unor proceduri interne speciale de aprobare și de audit; c se efectuează în condițiile pieței; d riscul de piață generat de acoperirea internă este administrat în mod dinamic în portofoliul de tranzacționare în limitele autorizate; e este atent monitorizată în conformitate cu proceduri adecvate.

Produse trezorerie

Cerințele de la pct. Prin derogare de la pct.

tranzacționare standard cu valută bancară

Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de poziție Secțiunea 1 Dispoziții generale și instrumente specifice Cerința de fonduri proprii a băncii pentru riscul de poziție este suma cerințelor de fonduri proprii pentru riscul general și cel specific aferente pozițiilor sale pe instrumente de datorie și de capital. Valoarea absolută a excedentului pozițiilor lungi scurte ale unei bănci față de pozițiile sale scurte lungi pe titluri de capital, instrumente de datorie și titluri convertibile, identice, precum și pe contracte financiare futures, opțiuni, warranturi și warranturi acoperite, tranzacționare standard cu valută bancară, reprezintă poziția sa netă pe fiecare dintre aceste instrumente diferite.

La calcularea poziției nete, pozițiile pe instrumente financiare derivate se tratează conform dispozițiilor pct.

Produse trezorerie - EximBank EximBank

În cazul în care banca deține instrumente de datorie proprii, acestea nu se iau în considerare la calcularea cerințelor de capital pentru riscul specific prevăzute la pct. Nu este permisă compensarea între un titlu convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul-suport al acestuia.

Toate pozițiile nete, indiferent de semnul lor, se convertesc zilnic, înainte de a le agrega, în moneda de raportare folosind cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data respectivă. Contractele futures pe rata dobânzii, contractele forward pe rata dobânzii FRA și angajamentele forward de cumpărare sau vânzare a instrumentelor de datorie se tratează drept combinații de poziții lungi și scurte.

Cum să începeți cu bitcoin 2022, o poziție lungă pe un contract futures pe rata dobânzii se tratează ca o combinație între un împrumut luat, cu scadență la data livrării contractului futures și o deținere a unui activ cu o scadență egală cu cea a instrumentului sau a poziției noționale, reprezentând suport la contractul futures în cauză.

Citițiși