Efectuează activități de tranzacționare automată

efectuează activități de tranzacționare automată

Autoevaluarea menționată include, de asemenea, cel puțin o analiză a conformității cu criteriile stabilite în anexa I la prezentul regulament.

Funcția de gestionare a riscurilor informează funcția de verificare a conformității cu privire la orice deficiență identificată în raportul de validare.

Politica de confidențialitate

Firma de investiții trebuie să proiecteze aceste teste în funcție de natura activității sale de tranzacționare și a sistemelor sale de tranzacționare. Firma de investiții se asigură că testele sunt efectuate în așa fel încât să nu afecteze mediul de producție.

Aceste teste cuprind: a efectuarea de teste cu volume ridicate ale mesajelor, care utilizează cel mai mare număr de mesaje primite și transmise de firma de investiții în ultimele șase luni, înmulțit cu doi; b efectuarea de teste cu volume ridicate ale tranzacțiilor, care utilizează cel mai mare volum de tranzacționare atins de firma de investiții în ultimele șase luni, înmulțit cu doi.

Gradul de detaliu al analizei este proporțional este ok să investești în bitcoin acum amploarea modificării propuse.

Sistemul trebuie proiectat ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activității de tranzacționare a firmei de investiții, cum ar fi tipul și volumul instrumentelor tranzacționate, dimensiunea și complexitatea fluxului său de ordine și piețele accesate.

De asemenea, acesta trebuie să fie capabil să genereze alerte operabile la începutul următoarei zile de tranzacționare sau, dacă sunt implicate procese manuale, la sfârșitul următoarei zile de tranzacționare.

Sistemul de supraveghere al firmei de investiții trebuie să dispună de documentație și de proceduri adecvate pentru a lua măsuri eficace ca răspuns la alertele generate.

efectuează activități de tranzacționare automată

Funcția de verificare a conformității evaluează aceste informații și ia măsurile corespunzătoare. Astfel de măsuri includ raportarea către locul de tranzacționare sau transmiterea unui raport privind o tranzacție sau un ordin suspect în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul UE nr.

Aceste mecanisme sunt documentate pe un suport durabil. După un număr prestabilit de executări repetate, sistemul de tranzacționare este dezactivat automat până când este reactivat de către un membru desemnat al personalului.

Firma de investiții ajustează respectivele limite ale riscului de piață și de credit pentru a ține cont de variația impactului pe care îl au ordinele pe piața relevantă în funcție de nivelurile diferite ale prețurilor și lichidității.

Operațiunile automate de tranzacționare în valută?

O firmă de investiții blochează sau anulează automat ordinele în cazul în care ordinele respective riscă să compromită propriile praguri de risc ale firmei de investiții. Efectuează activități de tranzacționare automată aplică, dacă este cazul, mecanisme de control cu privire la expunerile față de clienți individuali, instrumente financiare, traderi, birouri de tranzacționare sau firma de investiții în ansamblu.

Aceste proceduri și mecanisme se aplică în ceea ce privește o anumită tranzacție cu titlu temporar și în circumstanțe excepționale. Ele fac obiectul verificării de către funcția de gestionare a riscurilor și al autorizării de către o persoană desemnată în acest sens din cadrul firmei de investiții.

efectuează activități de tranzacționare automată

Această funcție de control al riscului este considerată drept independentă, indiferent dacă monitorizarea în timp real este efectuată de un membru al personalului firmei de investiții sau de o parte terță, cu condiția ca funcția respectivă să nu fie dependentă din punct de vedere ierarhic de trader și să îl poată trage la răspundere pe acesta, după caz și dacă este necesar în conformitate cu cadrul de guvernanță instituit în conformitate cu articolul 1.

În acest scop, firma de investiții trebuie să identifice și efectuează activități de tranzacționare automată își testeze periodic canalele de comunicare, inclusiv procedurile sale de contact în afara orelor de tranzacționare, pentru a se asigura că, într-o situație de urgență, membrii personalului care au nivelul adecvat de autoritate pot lua legătura unii cu alții în timp util.

Bitcoin Circuit

Orice firmă de investiții trebuie să dispună de un proces care să îi permită să ia măsuri corective cât mai curând posibil după generarea unei alerte, inclusiv, dacă este necesar, retragerea ordonată de pe piață.

Aceste sisteme generează, de asemenea, alerte legate de algoritmi și de ordinele DEA care declanșează mecanismele de întrerupere a tranzacționării ale unui loc de tranzacționare.

Apoi, în aniiconceptul de tranzacționare bazată pe reguli a devenit mai popular atunci când comercianții celebri precum John Henry au început să folosească astfel de strategii. La mijlocul anilorunele modele erau disponibile pentru cumpărare.

Alertele în timp real sunt generate în primele cinci secunde de la producerea evenimentului relevant. În cazul în care se declanșează aplicarea unui mecanism de control posttranzacționare, firma de investiții ia măsurile adecvate, care pot include ajustarea sau închiderea algoritmului de tranzacționare sau a sistemului de tranzacționare relevant sau o retragere ordonată de pe piață.

efectuează activități de tranzacționare automată

Firma de investiții reconciliază propriile jurnale electronice de tranzacționare cu informațiile referitoare la ordinele neexecutate și expunerile la risc existente, astfel cum sunt prezentate de locurile de tranzacționare către care firma transmite ordine, de brokerii sau furnizorii de DEA, de membrii compensatori sau contrapărțile centrale, de furnizorii de date sau de alți parteneri de afaceri relevanți ai acesteia. Reconcilierea se face în timp real atunci când participanții la piață menționați mai sus furnizează informațiile în timp real.

O firmă de investiții are capacitatea să calculeze în timp real expunerea sa existentă și pe cea a traderilor și a clienților săi.

Bazele tranzacționării algoritmice: concepte și exemple

Aceste mecanisme asigură confidențialitatea, integritatea, autenticitatea și disponibilitatea datelor, precum și fiabilitatea și robustețea sistemelor informatice ale firmei de investiții. Aceasta prezintă autorității competente un raport privind incidentul, indicând natura incidentului, măsurile adoptate în urma incidentului și măsurile luate pentru a evita producerea unor incidente similare în viitor. Firma de investiții restrânge numărul acestor persoane și monitorizează accesul lor la sistemele IT pentru a asigura trasabilitatea în orice moment.

Citițiși